Total 27articles,
 Now page is 1 / 2pages
View Article     
Name   hapkiyusul
Subject   합기도 합기유술 용술관 백인도장 안내
충남 공주에 용술관 백인도장이 개설되었습니다.

홈페이지 주소 : http://cafe.naver.com/mudohapki

관장 : 정 찬 규

주소 : 충남 공주시 중동 349-3

연락처 : 041-858-8583 , 017-344-8583

Name :    Memo : Pass :  
 Prev    유럽연합 초청 김윤상 3대 도주님 세미나 2월경 예정공지 [1]
hapkiyusul
  2010/01/05 
 Next    故 덕암 최용술 道主님 23주기 추모행사
hapkiyusul
  2009/10/14 Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by lifesay